//////

POPIERANIE TURYSTYKI ZAGRANICZNEJ

W celu popierania turystyki zagranicznej i zwiększenia jej zna­czenia ekonomicznego opracowuje się . programy rządowe, upra­szcza się formalności graniczne i celne,, tworzy się instytucje (kursy, szkoły, technika, instytucje i akademie). przygotowywu- jące’ wysokokwalifikowane kadry dla: „przemysłu turystycznego”. W niektórych krajach pracują instytuty naukowo-badawcze tury­styki; uruchamia się biura turystyczne i państwowe przedsta­wicielstwa turystyczne za granicą, organizuje się na szeroką ska­lę.reklamę.     Współczesna turystyka międzynarodowa charakteryzuje się gwałtownym zaostrzeniem walki konkurencyjnej o turystów, któ­ra prowadzona jest zarówno pomiędzy różnymi firmami (tury­stycznymi, transportowymi, hotelowymi i bankami), jak i pomię­dzy poszczególnymi krajami, a nawet grupami krajów w skali całego świata kapitalistycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *